1- ابتدا در کادر زیر، نام سایت (دامنه) را وارد کنید.
2-نوع فروشگاه را از قسمت "نوع فروشگاه" انتخاب کنید.

با کلیک روی تصویر می توانید نمونه تصویر فروشگاه را در اندازه بزرگ مشاهده کنید، با کلیک روی "مشاهده فروشگاه ساز نمونه" می توانید، صفحه ساخته شده نمونه را مشاهده کنید.

3- در ضمن می توانید مشخص کنید نیاز به اپلیکیشن هم دارید یا خیر. 4-  درصورت موجود بودن دامنه موردنظر روی "ثبت سفارش" کلیک کنید تا به ادامه مراحل هدایت شوید. درغیراینصورت نام دیگری انتخاب کنید. اگر دامنه دارید، خالی رهاکنید و در تسویه حساب، در قسمت یادداشت نام دامنه موجود را واردکنید.