باتوجه به اینکه سایت الکسا، دیگر خدماتی ارائه نمی دهد، اکانت الکسا در این پلن ارائه نمی شود، و ابزار جایگزین خواهدشد.

همینطور فعلا اکانت ahrefs در این پلن ارائه نمی شود و semrush جایگزین آن شده است.